Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Σύννεφα λέξεων... wordle!

Wordle
* Wordle senario salnk v2 final (παράδειγμα σεναρίου με το wordle)

* το υλικό για το wordle από τη σελίδα του Γιάννη Σαλλονικίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: