Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Καλή μας αρχή!

Ένας νέος κύκλος επομορφωτικών συναντήσεων ξεκινάει σήμερα για όλους μας. Σύμφωνα με τους στόχους του, το Πρόγραμμα της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου φλοδοξεί να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί κάποιες δεξιότητες:

• Να αντιλαμβάνονται εκείνους τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις διδακτικές προθέσεις του διδάσκοντα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτή η αξιοποίηση.
• Να είναι σε θέση να εμπλέκουν ενεργητικά τους μαθητές στη διαδικασία μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας
• Να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο των συγκεκριμένων λογισμικών που προσφέρονται για εκπαιδευτική χρήση και να μπορούν να τα αξιοποιούν αποτελεσματικά.
• Να μπορούν να εφαρμόζουν συγκεκριμένες αρχές που θα διέπουν το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε αυτές να αξιοποιούν κατά παιδαγωγικά ορθό τρόπο τις ΤΠΕ στην τάξη.

Ωστόσο εμείς ως είθισται εξάλλου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, μπορεί να θέσουμε παράλληλα και τους δικούς μας στόχους, όπως η ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και πρακτικών, η αλληλεπίδραση μεταξύ μάχιμων εκπαιδευτικών, ο γόνιμος προβληματισμός γύρω από την ένταξη των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολειό κλπ...

Εύχομαι καλή μας αρχή και μια δημιουργική κι ευχάριστη πορεία στα μονοπάτια της Τεχνολογίας και της Εκπαίδευσης...

Δεν υπάρχουν σχόλια: